cheeking دوربین جهانگیری اسحاق جهانگیری

cheeking: دوربین جهانگیری اسحاق جهانگیری انتخابات ریاست جمهوری اخبار انتخابات 96 مناظره 96 اولین مناظره انتخاباتی

گت بلاگز وب‌گردی روز مهربانی و بردباری , شنبه بعد از انتخابات

رهبر انقلاب اسلامی همواره در مقاطع متفاوت انتخاباتی در بیانات‌شان توصیه‌هایی را از جمله؛ «ملت، بزرگترین برنده انتخابات است»،«طرفداران سایر نامزدها احساس خسا

روز مهربانی و بردباری , شنبه بعد از انتخابات

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، بخشی از نظر های حضرت آیت الله خامنه ای راجع به شنبه بعد از انتخابات را در زیر بخوانید.

عبارات مهم : ایران

۱- نمایش الگوی مردم سالاری صادقانه
کشور عزیزمان ایران اسلامی، اکنون بار دیگر الگوی مردم سالاری صادقانه ی خود را که مبتنی بر رأی و حضور مردم و نه مانند شیوه ی آمریکائی با لشکرکشی و تحمیل، هست، در برابر ملتهای دنیا و خاورمیانه به نمایش گذارده هست. این اتفاق ی شیرین به کام دشمن های تلخ هست. انتظار می رود همه با هوشیاری و آگاهی خود نگذارند فتنه گری های احتمالی دشمن، شیرینی انتخابات را از کام ملت کشور عزیزمان ایران بزداید. ۱۳۸۴/۰۳/۲۸

۲- ملت، بزرگترین برنده انتخابات است
بزرگترین برنده ی این انتخابات، ملت کشور عزیزمان ایران است که به رغم سمپاشی های دشمن خارجی و ایادی داخلی اش، شکوه و عظمت آفرید و بدبینان را غافلگیر کرد. ۱۳۸۴/۰۳/۲۸

۳- طرفداران نامزد پیروز موفقیت خود را از خداوند بدانند
از طرفداران انتخاباتی مدیر جمهور محترم میخواهم که موفقیت خود را از کمک و هدایت الهی بدانند و در آینده نیز در همه ی عرصه های زندگی از خدای متعال کمک بخواهند.
از طرفداران انتخاباتی سایر نامزدهای محترم نیز میخواهم که خدا را بر توفیقی که به آنان داد تا بتوانند در پدید آوردن این فصل درخشان سهیم باشند، شکرگزاری کنند و خود را جهت کمک به مدیر جمهور منتخب آماده سازند. ۱۳۷۶/۰۳/۰۳

۴- طرفداران سایر نامزدها احساس خسارت نکنند
از طرفداران انتخاباتی همه ی نامزدهای محترم و نیز از دست اندرکاران امور سیاسی در همه جای کشور میخواهم که قدر این نعمت الهی را بدانند و با متانت و واکنش‌ها خردمندانه، از بروز هر آنچه خدا و خلق را ناخشنود میسازد، جلوگیری کنند. در تجربه ی افتخارآمیز انتخابات مردمی همه ی ملت بَرنده اند. با طرح مسئله برنده و بازنده خواسته ی بدخواهان را که به جز به شکستن وحدت ملّی نمیاندیشند برآورده نکنید و فضای زندگی مردم را با غوغاهای تحمیلی آلوده نسازید. ۱۳۸۰/۰۳/۱۹
طرفداران نامزدهایی که توفیق خدمت در مسئولیت مدیر جمهوری نیافته اند، نباید احساس خسارت کنند. هرکس بر طبق عقیده ی خود تلاش کرده هست، سرافراز است و آن وقت که این تلاش با نیت خیر و قصد الهی باشد برخوردار از پاداش و قبول خداوند است ان شاءالله. ۱۳۸۴/۰۳/۲۸
دوران انتخابات دوران شور و التهاب است با آخر گرفتن انتخابات باید هیجان و التهاب، جای خود را به متانت و رفاقت و همکاری بدهد. همه، چه طرفداران نامزد منتخب و چه طرفداران دیگر نامزدهای محترم باید از خود ظرفیت و حلم و دانایی بروز دهند. هیچ احساسی، چه شادمانی و چه ناشادمانی، نباید کسی را به رفتاری علی رغم شأن یک انسان متعهد و خردمند وادار سازد. وحدت ملی و رفق و مدارا، تضمین کننده ی امنیت کشور و خنثی کننده ی هر توطئه هست. ۱۳۸۴/۰۴/۰۴

۵- حضور نامزدها بزرگترین کمک به مسابقه انتخاباتی
از دیگر نامزدهای محترم ریاست جمهوری که با حضور در صحنه و طرح مباحث اساسی، ذهن های جوینده به خاص جوانان را به راهِ اندیشیدن و تصمیم گرفتن کشاندند و زمینه ی حضور حماسی مردم را فراهم ساختند تقدیر میکنم. ۱۳۸۰/۰۳/۱۹
از نامزدهای محترم ریاست جمهوری که با آمادگی و حضور خود در میدان این آزمایش الهی، بزرگترین کمک را به ایجاد مسابقه انتخاباتی و انگیزه بخشیدن به مردم کردند، صمیمانه تقدیر میکنم. بیشک بدون حضور افکار و سلیقه ها و منشهای متنوع در صحنه ی نامزدی ریاست جمهوری، این موج عظیم حضور ملی پدیدار نمیگشت و این افتخار جهت ملت کشور عزیزمان ایران به ثبت نمیرسید. ۱۳۷۶/۰۳/۰۳

۶- پرهیز از گفتار تفرقه انگیز و دلسردکننده
اکنون که در نخستین ماههای سال همبستگی ملی و همکاری عمومی، ملت کشور عزیزمان ایران فصلی درخشان را رقم زدند، از همه و بویژه از عنصرهای سیاسی و دارندگان جایگاههای هدایت افکار عمومی و رسانه ها و دیگران می خواهم که همچنان روحیه ی همبستگی و همکاری را تقویت کنند و از هر کار و گفتارِ تفرقه انگیز و دلسردکننده بپرهیزند. ۱۳۸۴/۰۳/۲۸

۷- شنبه بعد از انتخابات، روز مهربانی و بردباری
به همه آحاد مردم و بویژه جوانان عزیز که سرزنده ترین نقش آفرینان این اتفاق ی شورانگیز بودند، توصیه میکنم که کاملاً هشیار باشند. همواره باید شنبه ی بعد از انتخابات، روز مهربانی و بردباری باشد. چه طرفداران نامزد منتخب و چه هواداران دیگر نامزدهای محترم، از هرگونه واکنش‌ها و گفتار تحریکآمیز و بدگمانانه پرهیز کنند. مدیر جمهور منتخب و محترم، مدیر جمهور همه ی ملت کشور عزیزمان ایران است و همه و از جمله رقیبان دیروز باید یکپارچه از او حمایت و به او کمک کنند. بی شک این نیز امتحانی الهی است که موفقیت در آن خواهد توانست رحمت خداوند متعال را جلب کند. ۱۳۸۸/۰۳/۲۳

۸- مدیر جمهور منتخب، مدیر جمهور همه ملت ایران
رئیس جمهور منتخب هرکه باشد، مدیر جمهور همه ی ملت کشور عزیزمان ایران است و همه به همکاری با او در پیشرفت کشور موظف اند. اینجانب نیز مانند هر لحظه از هر اقدام و حرکت ایشان در اداره ی قانونی کشور و حرکت در جهت اهداف نظام اسلامی حمایت خواهم کرد ان شاءالله. ۱۳۸۴/۰۳/۲۸

۹- وقت ارزشمند تا پذیرش رسمی مسئولیت
اکنون بعد از هفته ها گفتن و شنودن، نوبت کار و اقدام هست. مدیر جمهور منتخب تا پذیرش رسمی مسئولیت، دارای وقت ارزشمندی هست، شایسته است این فرصت، بدون فوت وقت، مصروف اقدامهائی شود که شروع مسئولیت خطیر ریاست جمهوری بدان نیازمند هست. همه ی مسئولان کشور و نخبگان بخشهای گوناگون، یاری ایشان را تعهّدی انسانی و اسلامی بشمارند. ۱۳۸۴/۰۴/۰۴

۱۰- نخستین وظیفه ی نامزد منتخب
هرکدام از نامزدهای محترم که آخر از بیشترین رأی مردم برخوردار باشد، متعهد به این آرمانها است و عدالت اجتماعی و برطرف فساد و تبعیض و مقابله با توطئه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی نخستین وظیفه ی اوست. ۱۳۸۴/۰۳/۲۸
نقش مؤثر و تعیین کننده ی نامزدهای ریاست جمهوری در خلق این حماسه ی بزرگ ملی، انکار ناپذیر و سپاس از آنان بر همگان مورد نیاز هست. ۱۳۸۴/۰۴/۰۴

۱۱- تلاش بی وقفه در راه برطرف پرسشها کشور، از نخستین ساعات اعلام نتیجه انتخابات
به مدیر جمهور محترم، توفیق دوباره ی خدمتگزاری به مردم و کشور عزیز را تبریم میگویم و ایشان را به وظیفه ی شکر الهی و قدردانی از ملت و اهتمام به وظائفی که قانون اساسی بر عهده ی ایشان قرار داده است و تلاش بیوقفه در راه برطرف پرسشها کشور متذکر میگردم. ۱۳۸۰/۰۳/۱۹
به مدیر جمهوری منتخب هرکه باشد توصیه میکنم که از نخستین ساعات اعلام نتیجه ی انتخابات، خود را جهت تلاش هرچه زیاد و اهتمام افزون تر به خدمتگزاری خستگی ناپذیر جهت این ملت وفادار و مخصوصاً جوانان و بالاخص طبقات محروم که پرشمارترین حامیان نظام اسلامی اند، آماده سازد و خدمت خود به ملت و کشور عزیز را در عمل نشان دهد. ۱۳۸۴/۰۳/۲۸

۱۲- یأس دشمن
خنّاسان و بدخواهانی که با انواع وسوسه های شیطانی و با بهره گیری از کاستیها و فشارهای ناشی از توطئه های دشمن های و جنگ تحمیلی، تلاش مذبوحانه یی را به همراه همه ی بوقهای تبلیغاتی دشمن های جهت ناامید کردن مردم و خالی کردن صحنه با تمام توان شروع کرده بودند، امروز ناکام و مأیوس گردیدند.
جای آن است که همه ی کسانی که دانسته و ندانسته در سراسر جهان، اسیر تحلیلهای غلط و غیر واقعیِ خود و دیگران راجع به ی ایرانند، اکنون به خود آیند و حقایق کشور عزیز ما را در واکنش‌ها و موضعگیریهای ملتِ بزرگمان صحیح و واقع بینانه درک کنند. ۱۳۶۸/۰۵/۰۸

۱۳- نتیجه ی انتخابات ملّت هرچه شد، معتبر است
در امر انتخابات مُرّ قانون باید عمل بشود؛ مُرّ قانون باید عمل بشود. نتیجه ی انتخابات ملّت هرچه شد، این معتبر هست، این قانون هست. بنده در انتخاباتها دخالت نمیکنم؛ هیچ وقت به مردم نگفته ام و نمیگویم این کس را گزینش کنید، آن کس را گزینش نکنید. فقط یک جا بنده دخالت میکنم و آن جایی است که کسانی بخواهند در برابر رأی مردم و گزینش مردم بِایستند و با مزاحمت در برابر رأی مردم، رأی مردم را بشکنند. هرکس بخواهد با نتیجه ی آراء ملّت دربیفتد، بنده در مقابلش می ایستم.
در سالهای گذشته و انتخاباتهای گذشته هم همین جور بوده؛ در سال ۷۶ در سال ۸۴ در سال ۸۸ در سال ۹۲؛ بعضی برابر چشم مردم بوده و مردم مطّلع شده است اند؛ بعضی را هم مردم مطّلع نشده اند امّا این حقیر در جریان قرار گرفته ام. در همه ی این سالهایی که شمردم، کسانی بودند که میخواستند در برابر انتخابات بِایستند؛ که در سال ۸۸ آشکار شد و آمدند در میدان اردوکشی کردند، و در آن سالهای دیگر جور دیگری [بود]. در همه ی این سالها بنده ایستادم و گفتم نتیجه ی انتخابات مردم هرچه است باید تحقّق پیدا کند؛ این آنجایی است که من در امر انتخابات دخالت میکنم و در برابر مخالفین و معارضین انتخابات می ایستم؛ امّا در بقیّه ی امور دیگر نه، باید مُرّ قانون عمل بشود؛ مردم تشخیص بدهند و حرکت کنند. ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

۱۴- تبریک به مدیر جمهور منتخب مصداق واکنش‌ها نجیبانه است
یک توصیه ی دیگری که در این انتخابات به نظر بنده برجسته بود و جا دارد که انسان خدا را شکر کند، این بود که بعد از انتخابات، نامزدهای متفاوت با نجابت و قانون پذیری در این قضیه عمل کردند و تصویر العمل نشان دادند؛ این خیلی چیز مهمی هست. رفتند با مدیر جمهور منتخب، برادرانه و دوستانه دیدار کردند و به او تبریک گفتند، اظهار خرسندی کردند. بنده مورد نیاز است از این حضرات تقدیر کنم. این است که کام مردم را شیرین میکند، این است که موجب میشود مردم احساس کنند موفقیت به دست آورده اند. حالا اگر بدقلقی نشان میدادند، در این قضایا واکنش‌ها نانجیبانه میکردند، یک چیزی را بهانه میکردند، دعوائی راه می انداختند – که دعوا را به هر بهانه ای میشود راه انداخت – کام مردم تلخ میشد. اینکه ما بارها و به تکرار از حوادث سال ۸۸ شکایت کردیم، گله کردیم، انتقاد کردیم، به خاطر این هست. در یک انتخابات باعظمت و باشکوه، مردم احساس پیروزی میکنند؛ بعد یک نفر، دو نفر، چهار نفر آدم بیایند کام مردم را تلخ کنند؛ در حالی که راه جهت قانونگرائی وجود دارد. این، آن سال اتفاق افتاد؛ کام مردم تلخ شد، شیرینی انتخابات از مردم دریغ داشته شد؛ در انتخابات امسال نه، بحمدالله کام مردم شیرین شد، مردم خوش حالی کردند. واکنش‌ها باید قانونمدارانه باشد. اینکه ما این همه تأکید کردیم بر این که قانون را رعایت کنید، این نتیجه اش هست. هنگامی که قانون رعایت شد، دهن مردم شیرین میشود، دل مردم شاد میشود. این باید جهت هر لحظه جهت ما درس باشد. مردم هم در اینجور قضایا تفرّس میکنند، نگاه میکنند، اشخاص سیاسی را شناسائی میکنند. آن صورت ی سیاسی ای که با نجابت، با قانونمداری در قضایا برخورد میکند، مردم از او خوششان می آید. آن کسانی که به قانون بی اعتنائی میکنند، واگرائی از قانون میکنند – به هر بهانه ای – آنها را هم مردم شناسائی میکنند؛ از آنها بدشان می آید. این هم یک توصیه ی اساسی هست. ۱۳۹۲/۰۴/۰۵

۱۵- پذیرش «نتیجه انتخابات» یک حق الناس است
یک بُعد دیگر حقّ النّاس بودن، پذیرش نتیجه ی قانونی انتخابات هست؛ [یعنی ] هنگامی که که به یک نتیجه ای رسید و مراکز قانونی تصدیق کردند که این هست، پذیرش این نتیجه [حقّ النّاس است ]؛ ضدّ آن کاری که در سال ۸۸ انجام شد. خب در سال ۸۸ یک حرف منکر و مستنکَری را آمدند مطرح کردند که تقلّب شده است است و باید این انتخابات برهم بخورد؛ حالا مردم چقدر شرکت کردند؟ چهل میلیون! چهل میلیون [نفر از] مردم شرکت کردند در یک انتخاباتی و رأی دادند به کاندیداهای مختلف، نامزدهای مختلف؛ این مردها به ادّعای تقلّب [این را گفتند]. البتّه بنده با اینها خیلی مماشات کردم -حالا کارهای جزئی ای که انجام گرفت طولانی است- مماشات کردیم، حرف زدیم، گفتیم بیایید، بگویید بروند صندوقها را نگاه کنند؛ هر تعداد صندوقی که شما میخواهید. اعتناء نکردند، گوش نکردند؛ بنا بر این نبود که زیر بار این حرف حق بروند؛ زیر بار حرف حق نرفتند و جهت مملکت خسارت درست کردند. من نمیدانم بنا است که این خسارتهایی که در سال ۸۸ بر ما وارد شد کِی جبران بشود؟ واقعاً نمیدانم! هنوز جبران نشده. این هم یکی که نتیجه ی انتخابات را همه بپذیرند. ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

۱۶- خدشه در سلامت انتخابات از عادتهای بد است
انتخابات های ما انتخابات هایی بوده است که برطبقِ معیارهای متعارف بین المللی، یکی از عالی ترین و سالم ترین انتخابات بوده است با نصابِ شرکت بالای مردم. متأسّفانه یکی از عادتهای بدی که بعضی در داخل دارند، این است که دائماً در سلامت انتخابات در هر دوره ای خدشه کنند. از قبل از انتخابات مکرّر دَم بزنند از تقلّب، از دغدغه، از اینکه چنین بشود، چنان بشود؛ این کار غلطی هست. در طول این ۳۷ سال، مردم به خاطر اعتمادی که در دوره های متفاوت و دولتهای متفاوت به نظام داشتند، در عرصه ی انتخابات شرکت کردند، حضور پُرشور پیدا کردند. آیا بعضی ها به دست خودشان این اعتماد را میخواهند خدشه دار کنند؟ مردم به نظام اعتماد دارند. هنگامی که انتخابات هست، می آیند وارد انتخابات میشوند و رأی میدهند؛ آیا انسان بایستی این را خدشه دار بکند با دغدغه های بیخود و دروغین که نبادا [تخلّفی بشود]. خب، معلوم هست؛ اجازه داده نمیشود؛ مراقبتهای شدید انجام میگیرد. یکی از بزرگ ترین برکات وجود شورای نگهبان همین است که مراقبند؛ مراقب اشتباه و اشتباهند و اجازه نمیدهند تخلّفی انجام بگیرد؛ دیگر دستگاه ها هم همین جور. در طول این سالها هم گاهی در بعضی از دوره ها به ما گزارش میشد که انتخابات اشکال پیدا کرده هست؛ ما دستور میدادیم میرفتند تحقیق میکردند، معلوم میشد که نخیر، این جوری نیست. گاهی ممکن است در گوشه وکنار یک تخلّفی انجام بگیرد که در نتیجه ی انتخابات هیچ تأثیری نداشته باشد -آن مهم نیست- [امّا] انتخابات در همه ی دوره ها سالم هست. ۱۳۹۴/۰۶/۱۸

۱۷- شادمانی یا ناشادمانی نباید کسی را وادار به واکنش‌ها غیرخردمندانه کند
اکنون که حماسه ی سیاسی و نقطه ی اوج آن در جمعه ی بیست وچهارم خرداد با پیروزی ملت کشور عزیزمان ایران و نظام جمهوری اسلامی به آخر رسیده هست، هیجان و التهاب روزها و هفته های رقابت، باید جای خود را به همکاری و رفاقت داده و طرفداران نامزدهای رقیب در آزمون بردباری و متانت و دانایی نیز جایگاه شایسته ی خود را به دست آورند. هیچ احساسی، چه شادمانی و چه ناشادمانی، نباید کسی را به واکنش‌ها و گفتاری دور از شأنِ خردمندی و فرزانگی وادار کند. نگذارید بدخواهان، احساسات مردم را ابزار خواسته های پلید خویش کنند. وحدت ملی و رفق و مدارا اعتبار ی امنیت کشور و خنثی کننده ی ترفندهای دشمن های هست. ۱۳۹۲/۰۳/۲۵

منبع:ایسنا

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: ایران | قانون | قانونی | انتخابات | طرفداران | رئیس جمهور | رئیس جمهور | قانون اساسی | ریاست جمهوری | نتیجه انتخابات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog