cheeking دوربین جهانگیری اسحاق جهانگیری

cheeking: دوربین جهانگیری اسحاق جهانگیری انتخابات ریاست جمهوری اخبار انتخابات 96 مناظره 96 اولین مناظره انتخاباتی

گت بلاگز اخبار اجتماعی درآمدها چقدر کفاف هزینه ها را می دهد؟ ، بهشت زهرا از بستگان هر متوفی چقدر می گیرد؟

روزنامه کشور عزیزمان ایران گزارشی را از روزنامه اطلاعات چهارشنبه 18 مرداد ماه 1351در باره اوضاع درآمدها و هزینه های شرکت بهشت زهرا در نخستین سال تاسیسش منتشر ک

درآمدها چقدر کفاف هزینه ها را می دهد؟ ، بهشت زهرا از بستگان هر متوفی چقدر می گیرد؟

بهشت زهرا از بستگان هر متوفی چقدر می گیرد؟ /درآمدها چقدر کفاف هزینه ها را می دهد؟

عبارات مهم : دریافت

روزنامه کشور عزیزمان ایران گزارشی را از روزنامه اطلاعات چهارشنبه 18 مرداد ماه 1351در باره اوضاع درآمدها و هزینه های شرکت بهشت زهرا در نخستین سال تاسیسش منتشر کرده است.

درآمدها چقدر کفاف هزینه ها را می دهد؟ ، بهشت زهرا از بستگان هر متوفی چقدر می گیرد؟

در این گزارش آمده است:

گورستان بهشت زهرا در برابر دریافت 260 تومان جهت کلیه مخارج و تشریفات کفن و دفن مرده، ضرر می دهد.

امروز آقای توسلی مدیرعامل گورستان بهشت زهرا به خبرنگار ما گفت: اگر پولی که ما از بابت ساختن مقبره دریافت می کنیم، نباشد، شرکت بهشت زهرا به هیچ وجه نمی تواند کار خود را ادامه دهد، لیکن 260 تومان پولی که ما جهت انجام کلیه خدمات و تشریفات یک مرده دریافت می کنیم، رقمی کمتر از هزینه واقعی کفن و دفن هست. در این میان بهشت زهرا جهت ساختمان هر مقبره ۳۰ هزار تومان دریافت می کند که هزینه ساختمان هر مقبره حدود ۲۰ هزار تومان زیاد تمام نمی شود و رقم مازاد این مبلغ موجب گردیده که شرکت بهشت زهرا بتواند روی پای خود بایستد.

روزنامه کشور عزیزمان ایران گزارشی را از روزنامه اطلاعات چهارشنبه 18 مرداد ماه 1351در باره اوضاع درآمدها و هزینه های شرکت بهشت زهرا در نخستین سال تاسیسش منتشر ک

آقای توسلی اضافه کرد: تا سال پیش شهرداری پایتخت هر سال مبلغی به ما پرداخت می کرد ولی امسال کمک شهرداری نیز قطع شده است است و اصولاً کمک پولی شهرداری جهت شرکت بهشت زهرا جایز نیست. بنابر این باید جهت دوام این شرکت مبلغی بابت نگهداری و مرمت قبور از صاحبان اموات دریافت شود.

خبرنگار ما در گزارش خود اضافه کرده است: شرکت بهشت زهرا جهت خرید ۲۰ دستگاه آمبولانس که قرارداد آن را مدتی پیش منعقد کرده هست، اعتباری به میزان یک میلیون تومان در اختیار دارد که از مجموع مبلغ قرارداد ۳۰۰ هزارتومان دیگر کسر اعتبار دارد.

گورستان بهشت زهرا از تاریخ مرداد ماه سال 1349 مورد استفاده قرار گرفته هست. در این مدت 4۹۰۷۲ نفر فوت شده است اند که از این تعداد ۱64۸۷مرد و ۱۱4۸۳ نفر زن و ۲۱۱۰۷ کودک از ۱۲ سال به پایین بوده است و جمعاً تعداد 4۰۳6۱ مرده در گورستان بهشت زهرا دفن شده است اند. تعداد مقبره های ساخته شده است در بهشت زهرا ۱۸۰ باب است که گنجایش دفن ۲6 مرده را دارد.

درآمدها چقدر کفاف هزینه ها را می دهد؟ ، بهشت زهرا از بستگان هر متوفی چقدر می گیرد؟

واژه های کلیدی: دریافت | خبرنگار | ساختمان | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog